ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Algemeen

1.1

Bunga Melati is eigendom van en wordt beheerd door Anna Vinkoert-Alexander en Dennis Vinkoert, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.

1.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bunga Melati, Voorborch 2, 4335 AV Middelburg.

1.3

Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

1.4

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bunga Melati zijn voor rekening van de gebruiker/reserveerder.

1.5

Beschadigingen en vermissingen van zowel roerende als onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. Mocht dit niet gemeld worden en komt de beheerder hierachter na het uitchecken dan zullen de kosten op de gasten verhaald worden.

1.6

Gasten van Bunga Melati zijn gehouden zich in overeenstemming met de regels van het Huishoudelijk Reglement te gedragen.

1.7

Huurders (gasten) dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.8

In geval van calamiteiten dienen gasten de instructies van de beheerder op te volgen.

1.9

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en van de Huisregels en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bunga Melati ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.10

Bij verlies van de huissleutel van Bunga Melati betaalt de gast de vervangingskosten voor een nieuw Lips opleg cilinder voordeurslot, zijnde € 250,- (inclusief arbeidskosten).

1.11

Bij vroegtijdig vertrek zal er -ongeacht de reden- geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden.

1.12

De administratie van eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

Reserveren/Annuleren

2.1

Een reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd.

2.2

Voor het reserveren worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2.3

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bunga Melati u een bevestiging per e-mail indien een reserveringsaanvraag daadwerkelijk gehonoreerd kan worden.

2.4

Na akkoordbevinding en bevestiging per mail (reply) is de reservering pas definitief nadat de betaling daadwerkelijk  is ontvangen.

2.5

Lukt het niet een dag te selecteren via het reserveringssysteem dan is de kamer hoogstwaarschijnlijk reeds geboekt. Bunga Melati maakt gebruik van verschillende boekingssystemen, daardoor kan het voorkomen dat u boekt maar dat Bunga Melati toch niet beschikbaar is. Daarom is uw aanvraag altijd een verzoek tot boeking en nog niet definitief.

2.6

In het geval dat tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras, dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken komen, zal Bunga Melati de hierdoor ontstane reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen bij de klant in rekening brengen en door de klant worden voldaan.

2.7

Bij een langer verblijf is het mogelijk een schoon lakenpakket te bestellen à € 15,00.
Een extra set badhandoeken is verkrijgbaar tegen € 10,00.

2.8

Per reservering wordt € 30,- aan eindschoonmaakkosten in rekening gebracht.

2.9

Bunga Melati draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

2.10

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels.

Betaling

3.1

De verblijfskosten voor Bunga Melati dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL66 INGB 0669 1286 94 t.n.v. A.L. Vinkoert-Alexander o.v.v. naam en reserveringsnummer. Bij hoge uitzondering (last minute boeking) kan overeengekomen worden om de totale verblijfskosten contant te voldoen bij aankomst. Reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling.

3.2

Betaling dient vooruit betaald te worden en tenminste veertien (14) dagen voor de check-in te zijn voldaan via bankoverschrijving.

3.3

Annuleren is gratis tot veertien (14) dagen voor de incheckdatum. Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen (no show) wordt minimaal 50% van de totale verblijfskosten in rekening gebracht. Bij voortijdig vertrek -om wat voor reden dan ook- vindt er geen restitutie plaats.

3.4

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de kosten van de aangegane boeking na te komen, dient dit zo spoedig mogelijk bij de beheerder te melden zodat daardoor de vrijgekomen data alsnog aan derden kan worden aangeboden.

3.5

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde logies- en eventuele ontbijtkosten.

Op verzoek sturen wij u een kopie van deze Algemene Voorwaarden toe.